Arbeidstechnisch onderzoek


Personic voert onderzoek uit om de doelmatigheid en efficiëntie in de bouw te verhogen. Op het gebied van arbeidsomstandigheden (ARBO) adviseert Personic met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).


Mijn passie is mensen optimaal te laten functioneren in hun werksituatie. Mijn ervaring is, dat goed communiceren cruciaal is voor het slagen van een project. Daarom geef ik inzicht in communicatieprocessen en laat ik mensen inzicht krijgen in elkaars competenties. Als gevolg daarvan werken zij met meer plezier en neemt hun arbeidsproductiviteit toe. Zo leveren zij hun bijdrage aan het floreren van hun bedrijf.

                                                                     Wim Balk, directeur PersonicVoorbeelden van projecten:

  • Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met name in de  uitvoering.


  • Arbeidstechnisch efficiency onderzoek bij de bouw van het A2 tunneltracé te Maastricht voor de bouwcombinatie Avenue2. Een samenwerkingsverband van Strukton en Ballast Nedam.   • Risico-inventarisatie en aangeven van beheersmaatregelen m.b.t. wet- en regelgeving gerelateerd aan normen op het gebied van Machinerichtlijn en Arbo-veiligheid voor bruggen, sluizen en stuwen.


  • Risico-inventaristatie en -evaluatie op het gebied van Arbo-veiligheid en functionele veiligheid voor brug-, sluis- en stuwcomplexen in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg t.b.v. het Ministerie van Rijkswaterstaat.


  • Advisering met betrekking tot brandveiligheid, onderhoud, energiemanagement en inzicht in wettelijke verplichtingen voor gebouwgebonden installaties ten behoeve van vastgoed van de Rijksgebouwendienst.


  • Onderzoeken op het gebied van brandveiligheid van onder meer het UMC en diverse zorginstellingen in Zuid-Holland.