Technische adviesdiensten


Personic adviseert op drie gebieden:

 1.  door middel van arbeidstechnisch onderzoek;
 2.  bij het beheer van technische installaties;
 3.  bij ontwikkeling & opleiding.Arbeidstechnisch onderzoek


Personic voert onderzoek uit om de doelmatigheid en efficiëntie in de bouw te verhogen. Op het gebied van arbeidsomstandigheden (ARBO) adviseert Personic met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).Mijn passie is mensen optimaal te laten functioneren in hun werksituatie. Mijn ervaring is, dat goed communiceren cruciaal is voor het slagen van een project. Daarom geef ik inzicht in communicatieprocessen en laat ik mensen inzicht krijgen in elkaars competenties. Als gevolg daarvan werken zij met meer plezier en neemt hun arbeidsproductiviteit toe. Zo leveren zij hun bijdrage aan het floreren van hun bedrijf.

                                                                     Wim Balk, directeur PersonicVoorbeelden van projecten:

 • Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met name in de  uitvoering.


 • Arbeidstechnisch efficiency onderzoek bij de bouw van het A2 tunneltracé te Maastricht voor de bouwcombinatie Avenue2. Een samenwerkingsverband van Strukton en Ballast Nedam.  • Risico-inventarisatie en aangeven van beheersmaatregelen m.b.t. wet- en regelgeving gerelateerd aan normen op het gebied van Machinerichtlijn en Arbo-veiligheid voor bruggen, sluizen en stuwen. • Risico-inventaristatie en -evaluatie op het gebied van Arbo-veiligheid en functionele veiligheid voor brug-, sluis- en stuwcomplexen in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg t.b.v. het Ministerie van Rijkswaterstaat.


 • Advisering met betrekking tot brandveiligheid, onderhoud, energiemanagement en inzicht in wettelijke verplichtingen voor gebouwgebonden installaties ten behoeve van vastgoed van de Rijksgebouwendienst.


 • Onderzoeken op het gebied van brandveiligheid van onder meer het UMC en diverse zorginstellingen in Zuid-Holland.
Beheer installaties


Personic stelt meerjaren onderhoudsramingen, -planningen en conditiemetingen op voor gebouwgebonden installaties op basis van de beoordelingsmethodiek NEN 2767. 

Aanvullend kunnen integrale inspecties worden uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid, energiemanagement en regelgeving volgens de beoordelingsmethodiek Rgd(BOEI).


Voorbeelden van projecten:

 • Meerjaren onderhoudsplanningen en conditiemetingen van gebouwgebonden installaties van Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • Het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties, waaronder meerjaren onderhoudsbegrotingen en conditiebepaling van installaties. Ontwikkeling & opleiding


Ontwerp examens

Personic adviseert bij het ontwerp van examens in de technische brance, bijvoorbeeld de asbestbranche en de branche voor verticaal transport.


Ontwerp functieprofielen

Voor diverse functies in de bouw ontwerpt Personic functieprofielen met als doel om inzicht te krijgen in de competenties en persoonlijke eigenschappen, die nodig zijn om een bepaalde functie uit te oefenen.


Voorbeelden van projecten:


 

             • Ontwerpen van examens voor diverse technische branches, zoals de asbestbranche en de branche voor verticaal transport.

         
 • Functieprofielbeschrijvingen t.b.v. assessments voor Bouw in Balans.